DC-3 modellen till Flygvapenmuseum

Tp 79 Nos Huvudhjul_1 Hela kabin

 

Tp 79 modellen är i skala 1:12 och är helt klädd i aluminiumplåt. Hela den hemliga FRA-utrustningen ombord på Tp 79001 finns för första gången sedan 1952 autentiskt återskapad in i minsta detalj. Motorkåporna är trycksvarvade i aluminium av industridesigner Bo Lindström och polerade till rätt glans. Hela modellen är försiktigt nedsmutsad för att återge ett realistiskt helhetsintryck.

 

Vid en ceremoni den 5 maj 2009 överlämnade Östergötlands Flyghistoriska Sällskap, ÖFS, som gåva en modell av den nedskjutna DC-3:an (Tp 79001) till Flygvapenmuseum. År 2005 fick Flygvapenmuseum i Linköping i uppdrag av regeringen att ställa ut vraket av den nedskjutna Tp 79001. Flygplanet bärgades den 19 mars 2004 ur östersjöns djup efter det hade varit försvunnet sedan den 13 juni 1952. Flygvapenmuseum genomgår för närvarande en stor ombyggnation för att kunna visa upp vrakresterna på ett överskådligt sätt.

Man bestämde tidigt att en avancerad modell av Tp 79001 behövdes för att tydligt kunna visa upp hur flygplanet såg ut innan haveriet och hur personalen arbetade ombord. Uppdraget från beställaren ÖFS att bygga den unika modellen gick till Mats Johansson med företaget MJD Models, från Åkersberga. Kontraktet skrevs under i januari 2008 och i mars samma år påbörjades själva bygget. Kravspecifikationen omfattade flera sidors noggranna beskrivningar med bland annat krav på ytfinish och detaljeringsnivå. Utmaningarna med projektet har varit många.

– Målsättningen har dels varit att bygga en modell av en DC-3 så rätt som möjlig och dels att få individen 79001 så korrekt som möjligt säger Mats Johansson. Många frågetecken har dock dykt upp under projektets gång på grund av ofullständig dokumentation av individens interiörer och speciella installationer och utrustning.

– Det som har varit roligt men också mycket utmanande under bygget är pusslet med alla små fragment av information som till slut har kunnat användas som ett underlag till modellen säger Mats Johansson.

Ritningsunderlag till DC-3 modellen har Mats Johansson fått bland annat från originalunderlag som t ex reservdelskataloger och tekniska manualer från ABA. Försvarets radioanstalt, FRA, har hjälpt till med faktauppgifter och dokumentation om flygplanets radioutrustning och inredning. Christer Magnussons haveriutredning med detaljerade fotografier från vraket har också varit en stor källa till information. En mycket autentisk grundritning på en DC-3:a från en kontakt i Holland visade sig vara användbar när alla mått skulle räknas om till modellens skala 1:12. Mats Johansson har även kunnat kontrollmäta och verifiera detaljer på någon av de fem DC-3:or som finns bevarade runt om i Sverige.

En DC-3 ritning från England med alla nitrader utritade blev ett ovärderligt underlag för de uppskattningsvis 25 000 (!) 0,5 mm små nitskallar som Mats med hjälp av flera specialverktyg har försett modellens tunna aluminiumplåt med. Bara detta precisionsjobb krävde cirka 6 veckors heltidsarbete för att slutföra. Totalt har Mats Johansson lagt ner omkring 1 500 arbetstimmar under 14 månader på det komplicerade bygget.

Modellen av Tp 79001 är uppbyggd kring en stomme av aluminiumrör, plywood, balsa samt glasfiberarmerad epoxy. Hela modellen är täckt av en 0,2 mm tunn aluminiumplåt där varje panel har formats till rätt passform och därefter försetts med nitskallar innan de limmats på modellen med en högprestanda limfolie av samma typ som används inom flygindustrin. Vikten på den färdigmonterade modellen är 9,5 kg.

De åtta personer som fanns ombord på Tp 79001 när flygplanet sköts ned den 13 juni 1952 återges som detaljerade dockfigurer placerade vid sina respektive arbetsplatser. Varje arbetsstation ombord innehåller exakta miniatyrer av den FRA-radioutrustning som fanns ombord. Smådetaljer som pennor, pärmar, väskor & kartor etc. har återskapats i exakt skala. När Flygvapenmuseum efter ombyggnaden åter slog upp sina portar i juni 2010 blev modellen en viktig del i utställningen om det kalla kriget och den nedskjutna Tp 79001.

 

FAKTARUTA – Modell av Tp 79001 byggd av Mats Johansson, MJD Models.

Skala: 1:12

Spännvidd: 2413 mm

Längd: 1637 mm

Vikt: 9500 gram

Tidsåtgång

Ca 1500 arbetstimmar under 14 månader.

Ytklädsel

398 st individuellt formade plåtar av 0,2 mm anodiserad aluminium. ”Nitarna” stansades på baksidan av plåten med en automatkörnare.

Totalt antal nitar är ca 25 000 st!

Emblem

Inga dekaler har använts på modellen. Alla emblem är målade med airbrush efter att målningsmasker har skurits ut med skalpell.

Belysning

9 st LED ljuspunkter finns på modellen.